Quảng Ninh: Vịnh Hạ Long và những tiềm năng vượt trội

Quảng Ninh là một địa danh giàu tiềm năng du lịch, là một đỉnh của tam giác tăng trưởng du lịch miền Bắc Việt Nam, sở hữu danh thắng vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới và di sản thế giới bởi nhiều giá trị địa chất địa mạo. Vịnh Hạ Long là địa điểm du lịch lý tưởng … Continue Reading »